Kratom proti bolesti: Alternativa k opiátům?

Kratom proti bolesti: Alternativa k opiátům?

Kratom (Mitragyna speciosa) je tropická rostlina z jihovýchodní Asie, jejíž listy se tradičně používají k léčbě bolesti a dalších potíží. V posledních letech se kratom stal populární i v západních zemích jako potentialní alternativa k opiátům.

Hlavními účinnými látkami kratomu jsou alkaloidy mitragynin a 7-hydroxymitragynin, které se váží na opioidní receptory v mozku a míše. To vede k úlevě od bolesti, sedaci a euforii. Kratom má také antidepresivní a anxiolytické účinky.

Kratom se zdá být účinný při léčbě akutní i chronické bolesti různého původu, včetně bolesti zad, artritidy, migrény a bolesti způsobené rakovinou. Studie ukazují, že kratom je srovnatelně účinný jako opioidy, ale má méně vedlejších účinků, jako je zácpa a nevolnost.

Kratom je však stále relativně málo prozkoumaný a jeho užívání s sebou nese určitá rizika. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, závratě a únava. V ojedinělých případech může kratom vést k závislosti, psychóze a předávkování.

Před užíváním kratomu je důležité se poradit s lékařem, a to zejména v případě, že užíváte jiné léky. Důležité je také dodržovat doporučené dávkování a kupovat kratom z ověřených zdrojů.

Závěr: Kratom se zdá být slibnou alternativou k opiátům pro léčbu bolesti. Je však důležité si uvědomit rizika s ním spojená a užívat ho zodpovědně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu