Kratom a genetika: Vliv genů na účinky a závislost

Kratom a genetika: Vliv genů na účinky a závislost

Kratom (Mitragyna speciosa) je tropický strom z jihovýchodní Asie, jehož listy se používají pro své psychoaktivní vlastnosti. Účinky kratomu se liší v závislosti na individuální genetické výbavě.

Genetické varianty ovlivňují:

  • Metabolismus kratomu: Enzymy v játrech zodpovědné za metabolismus kratomu se u jednotlivých osob liší. To může ovlivnit rychlost a sílu účinků kratomu.
  • Citlivost na opioidy: Kratom aktivuje opioidní receptory v mozku. Lidé s genetickou predispozicí k závislosti na opioidech mohou být náchylnější k závislosti na kratomu.
  • Vedlejší účinky: Genetické varianty mohou ovlivnit náchylnost k vedlejším účinkům kratomu, jako je nevolnost, zvracení a úzkost.

Výzkum v oblasti genetiky kratomu je stále v rané fázi. Vědci však již identifikovali několik genů, které mohou hrát roli v účincích kratomu a závislosti.

Důsledky pro užívání kratomu:

  • Lidé by si měli být vědomi, že jejich genetická výbava může ovlivnit, jak na ně kratom bude působit.
  • Před užíváním kratomu je vhodné se poradit s lékařem, zvláště pokud máte v rodině anamnézu závislosti na opioidech.
  • Je důležité začít s nízkou dávkou kratomu a postupně ji zvyšovat, dokud nedosáhnete požadovaného účinku.

Zdroje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu