Kratom a alkohol: Nebezpečná kombinace

Kratom a alkohol: Nebezpečná kombinace

Kratom a alkohol jsou látky s psychoaktivními účinky, které se v České republice těší vzrůstající popularitě. I když se kratom někdy prezentuje jako neškodná alternativa k alkoholu, jejich kombinace může být velice nebezpečná.

Účinky a rizika:

 • Kratom ovlivňuje opioidní receptory v mozku a mírní bolest, úzkost a depresi. Ve vyšších dávkách může tlumit centrální nervový systém a vést k únavě, nevolnosti a závratím.
 • Alkohol je tlumivé centrálního nervového systému, které snižuje úzkost a uvolňuje. Ve vyšších dávkách může způsobovat ztrátu koordinace, zmatenost a poruchy úsudku.

Kombinace kratomu a alkoholu:

 • Míchání těchto látek zvyšuje riziko nežádoucích účinků, jako je:
  • Zvýšená únava a ospalost
  • Ztráta koordinace a rovnováhy
  • Zmatenost a zhoršení úsudku
  • Nevolnost a zvracení
  • Zrychlený tep a dýchání
  • V závažných případech i kóma a smrt

Důrazné varování:

 • Kombinace kratomu a alkoholu se nedoporučuje.
 • Pokud užíváte kratom, nepožívejte alkohol.
 • Pokud užíváte alkohol, nepožívejte kratom.
 • V případě jakýchkoli nežádoucích účinků vyhledejte lékařskou pomoc.

Informační zdroje:

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu